Urban Exploration of Urbex - Urban aan de Muur

Urban Exploration

Prachtige kunstwerken

some one has to do the job

Urbex is de samenvoeging van de woorden Urban Exploration. Het bezoeken van verlaten / leegstaande en mogelijk vervallen locaties. Dit kunnen gebouwen, voertuigen of andere objecten zijn. De kunst is om deze zo goed en mooi mogelijk op de gevoelige plaat te zetten.

Hoe kunnen we dit beter uitleggen, dan een van onze fotografen aan het woord te laten.

Als we dichterbij de gekozen locatie komen, begint langzaamaan de adrenaline al door ons bloed te stromen, nekharen gaan overeind en alle zintuigen staan op scherp. De spanning van hetgeen we gaan zien of meemaken, maar ook de spanning of we worden opgemerkt. We begeven ons immers op locaties waar we niet uitgenodigd zijn, dit wil niet zeggen dat het verboden is om daar te komen.

Inmiddels hebben we al vele locaties mogen bezoeken, verspreid over Europa. We vragen ons altijd af: “wat is er hier gebeurd?” “waarom staat dit pand leeg?” “wat heeft de eigenaar bezield om …?” De hoe/wat/waarom, trachten we altijd zover mogelijk uit te zoeken. Veelal lukt het om de historie te achterhalen. Het maakt het allemaal nog aantrekkelijker en je raakt meer betrokken.